Moesbølvej 6 - Moesbøl {2a} (4 billeder) -  - Folketællinger (1801-1916)

1792 skøder Thomas Bertelsen (1738 Feb 15 -> 1813 Dec ) denne gård til Palle Andersen (1756 Jun 07 -> 1834 Dec 13 ), født Rotbøl, Horne sogn. (htk. er da 1-0-0-2). Han bliver 1777 gift i Ølgod med Mette Jensdatter (1753 Mar 19 -> 1789 Feb 11 ), født Ølgod sogn. De havde børnene
- Anders Pallesen (1777 Okt 26 -> 1844 Sep 12 ), der rejser til Stenderup sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, og bliver Stamfader til Øllgaardslægten
- Anna Pallesdatter (1781 -> )

Skiftebrev
Mette Jensdatter førhen i ægteskab med Palle Andersen i Moesbøl i Strellev sogn, begyndt den 13. marts og sluttet den 18. april 1789 ved hendes død.
  Anno den 13. marts 1789 som 30 dagen efter afgangne Mette Jensdatter, indfandt sig i stervboet (dødsboet) Jacob Sahl fra amtskontoret samt Peder Brink og Christopher Jensen fra Strellev sogn. Der var to børn i ægteskabet, nemlig Anders Pallesen 12 år og Anna Pallesdatter 8 år, på deres vegne mødte deres morbror Hans Jensen fra Ølgod og den afdøde søsters mand Niels Pedersen fra Ekknud som formyndere.
  Ind- og udbo vurderet til 46 rigsdaler 1 mark og 9 Sk. 1 td. hartkorn 130 rigsdaler. Indtægten blev i alt 176 rigsdaler 1 mark 9 Sk.
  Palle Andersen skyldig til Jørgen Haahr, Lindbjerg en panteobligation udstedt den 12. juni 1787 på 130 rigsdaler. Den er nu med renter på 140 rigsdaler 2 m. 8 sk.
  Desuden skyldig til hans broder Mads Andersen 12 rigsdaler, Niels Pedersen i Ekknud 4 - (5 m) til konens begravelse 10 - en og anden gæld 14 - 181 rigsdaler 1 m 8 sk. Intet at arve

  Andre personer omtalt i Skiftebrev:
- Christopher Jensen (1736 -> 1815 Feb ), Moesbøl {3a}
- Hans Jensen (1751 Jun 24 -> ) fra Ølgod, bror til Mette Jensdatter (1753 Mar 19 -> 1789 Feb 11 )
- Niels Pedersen (1744 -> ) fra Ekknud, Ølgod sogn, gift 1777 med afdødes søster Kirsten Jensdatter (1741 Apr 09 -> )
- Mads Andersen (1753 Dec 15 -> ), broder til Palle Andersen (1756 Jun 07 -> 1834 Dec 13 )

Palle Andersen bliver gift 2. gang med Anna Marie Christensdatter (1756 -> 1836 Feb 03 ), født Gammelgaard, Ølgod sogn, og de får børnene
- Jens Christian Pallesen (1790 -> )
- Mette Pallesdatter (1795 -> ), som bliver gift med Lars Nielsen (1787 -> ), Gammelgaard, Ølgod sogn

1800 sælger Palle Andersen til Chresten Henrichsen (1759 Dec 01 -> 1829 Aug 18 ), gift i Horne med Maren Jesdatter (1768 Jun 02 -> ), født Hornelund, Horne sogn. De fik børnene:
- Henrich Christensen (1800 Aug 24 -> )
- Anna Barbara Christensdatter (1804 Jun 08 -> 1806 Feb 28 )
- Anna Barbara Christensdatter (1807 Apr 07 -> )

1830 sælger enken gården til Margrethe Pedersdatter (1772 -> ) af Bandsbøl i Hemmet. Hun var enke efter Bertel Kristensen (1765 -> ), født i Bandsbøl, Hemmet sogn. De havde børnene:
- Kristen Bertelsen (1800 -> 1820 Dec 17 )
- Peder Bertelsen (1805 Maj 12 -> )
- Jes Bertelsen (1811 -> )

1834 sælger Margrethe, som ligeledes er enke, til Iver Jensen Wulf (1802 -> 1859 Mar 24 ), Tingskovhede, Taps sogn, Vejle Amt, gift i 1926 med enken Barbara Nielsdatter (1805 -> 1870 Jan 21 ), født ved Horne Kirke, Horne sogn.
Hun havde sammen med Anders Nielsen () en datter Abelone Andersdatter (1826 Apr 25 -> ), født i Frøstruplund, Horne sogn. Iver og Barbara havde sammen datteren Maria Kathrine Wulf (1831 Jun 23 -> ), som var født i Tingskovhede, Taps sogn.
Senere flyttede de til Moesbøl 9, Lynevej 68, hvor de fik yderligere 3 døtre
- Maren Wulf (1835 Feb 17 -> )
- Nielsine Wulf (1839 Feb 19 -> )
- Andersine Kirstine Wulf (1841 -> )
Iver og Barbara bliver skilt, og hun flytter i 1843 sammen med børnene til Fruerlund, Horne sogn, hvor hun lever af sin jordlod. Som tjenestefolk i 1845 og 1850 anføres Christen Pedersen (1815 Mar 15 -> ), som er søn af Gaardmand i Adsbøl Peder Nielsen (1778 -> 1829 Dec 28 ) (også kaldt Peder Vestergaard) og Anna Marie Christensdatter (1780 -> ).
Iver ernærer sig som Tækkemand og er ved Folketællingerne anført i 1845 hos Niels Christian Jensen i Mosbøl, 1850 hos Poul Christian Nielsen i Mosbøl, 1855 hos Peder Nielsen i Kjærgaard, hvor han opholder sig indtil sin død.

1835 skøde til Johan Henrich Laursen (1787 -> 1835 Nov 04 ) af Bandsbøl. Han døde samme år. Han var gift med Bodil Mortensdatter (1796 -> ), og de havde børnene:
- Mette Johan Henrichsdatter (1826 Aug 14 -> )
- Laust Christian Johan Henrichsen (1830 Apr 29 -> )

1839 ved auktion bliver Clemen Jensen (1810 -> 1841 ) højstbydende med 277 rigsdaler rent sølv + aftægt til Maren Jensdatter. Han var gift med Kjersten Marie Corneliusdatter (1807 -> ) og de havde datteren Anne Margrethe Clemensdatter (1838 -> ).

1841 dør Clemen og enken Kjersten Marie bliver gift 2. gang med Laurids Ovesen (1804 - ), født i Egvad sogn, Ringkøbing Amt. Sammen fik de børnene
- Karen Lauridsen (1842 Dec 09 -> ), gift i 1865 med Vedsted Knud Christiansen (1834 Mar 13 -> ), født i Vium Bye, Sønder Vium sogn, Ringkøbing Amt.
- Cornelius Lauridsen (1845 Jan 24 -> )

1857 sælger Laurids Ovesen til Gravers Knud Christiansen (1827 Mar 23 -> 1895 Jan 30 ), som er bror til førnævnte svigersøn Vedsted. Gravers blev gift med Mette Marie Hansen (1835 -> 1897 Dec 19 ), født i Varrisbøl, Lønborg sogn, Ringkøbing Amt. Børn
- Knud Christian Graversen (1859 Maj 22 -> ), Skrædder
- Hans Gravesen (1861 Feb 22 -> 1939 Mar 04 ), Skrædder
- Laurids Gravesen (1864 Jul 25 -> 1943 Sep 19 ), Snedker
- Kristian Peder Gravesen (1867 Dec -> 1888 Jun 16 )
- Martin Gravesen (1872 Mar 12 -> ), Ansat ved DSB Fredericia

1892 er der skøde til sønnen Hans Gravesen (1861 Feb 22 -> 1939 Mar 04 ), som i 1991 blev gift med Ane Petrea Pedersen (1870 Mar 31 -> 1915 Mar 15 ), født i Nørre Bork sogn, Ringkøbing Amt, datter af Gjertrud Marie Pedersdatter (1834 Jul 25 -> 1907 Dec 01 ) og udlagt barnefader Anders Peder Jepsen (1833 -> ).
Gården bliver nu husmandssted, idet det meste af jorden bliver lagt til den gård, som broderen, Snedker Laurids Gravesen (1864 Jul 25 -> 1943 Sep 19 ) får skøde på og bebygger.
Børn:
- Mette Marie Gravesen (1892 Sep 28 -> 1981 Apr 13 ), Sygeplejerske
- Graves Kristian Peder Gravesen (1894 Aug 15 -> )
- Peder Marinus Gravesen (1896 Jun 29 -> 1983 Jun 12 )
- Johannes Gravesen (1898 Feb 11 -> ), Skrædder i Strellev
- Søren Martinus Gravesen (1900 Jan 08 -> )
- Gjertrud Marie Gravesen (1901 Dec 26 -> 1992 Sep 02 ), Sygeplejerske
- Kristian Peder Gravesen (1903 Sep 26 -> 1977 Mar 07 ), Skrædder
- Karl Gravesen (1906 Aug 29 -> 1943 Dec 17 ), Skrædder
- Aksel Knud Gravesen (1910 Jan 07 -> 1988 Jan 10 )
- Oluf Gravesen (1913 Jan 06 -> )

1940 er der skøde til sønnen Peder Marinus Gravesen (1896 Jun 29 -> 1983 Jun 12 ). Han har været hjemmeslagter ved siden af, at han har drevet ejendommen, og det klarede han sig godt ved. Han var ugift, og de sidste år boede han på alderdomshjemmet i Strellev.

Ejendommen er nu nedlagt, og jorden blev sammenlagt med Moesbølvej 4, Moesbøl {1} hvis indehaver var  Hans Brodersen (1945 Jul 23 -> )

Klik på et billede for at se en forstørrelse.