Midtgaard (Anneksgård) Moesbølvej 4 - Moesbøl {1b} -  (10 billeder) Folketællinger (1787-1916)

Flere gange omtalt som præstegård i Moesbøl, den er så måske mindst fra den tidlige middelalder. Kirken er vel bygget i 1100-tallet (et forsigtigt gæt), og der må have boet ikke så få mennesker her dengang. Et sogn var dengang vistnok det en præst kunne betjene. Præsterne var ikke uddannede, som de er i dag, men en munk, en kannik, eller hvad de nu blev kaldt. Disse præster skulle måske leve af gården, de var jo ugifte. Denne ordning er nok ophørt ved reformationen i første havldel af 1500-tallet, og så er gården kommet under præsteskabet i Ølgod.

Det er ikke klar at se, hvem fæsterne har været længere tilbage, nogle er nævnt men ikke alle.

1786 Fæstebrev
Underskrevne Ude Haahr sognepræst for Ølgod og Strellev sogne, provst i Øster Herred gør hermed vitterligt at have sted og fæstet, som jeg og hermed steder og fæster til ærlig velagte og velforstandige danemand Niels Christensen
den part som skatter af htk. nr. 3-4-0-1 i Anneksgården, som Christen Pedersen førhen beboede i Moesbøl i Strellev sogn, hvilken part bemeldte Niels Christensen må nyde og bringe og ud i fæste i sin livstid beholde, med al den retttighed som dertil ligger og med rette tillige bør, dog alt på efterskrevne konditioner

1) at han deraf årlig og i rette tid betaler alle kongelige skatter og tributioner, ordinære og ekstraordinære som enten er påbudet eller påbydende

2) betaler årlig, uden nogen restance til hvert års Martine Dag udi landgilde og for korntiende 4 tdr., 2 skp. rug og 2 tønder, 4 skp. byg alt rent og godt korn herforinden skal han levere for kvægtiende årlig ved Michaelis et godt frisk og forsvarligt lam

3) forretter han årlig det sædvanlige arbejde til præstegården i Ølgod sogn, ved forsvarlige arbejdsfolk 4 dagsslet og 4 dags rivning ud i høbjergningstid, når han derom advares

4) gårdens bygninger på ovenomtalte part han har af gården, må han holde i lovforsvarlig stand og samme forbedre lade besætningen blive ved gården og lovligt gåde sin jord i marken samt ej leverer, lejer eller fæster fra sin gårds part ager og eng eller noget af gårdens tilligelse eller tilstæde nogen anden at bruge noget af gårdens tilliggelse på nogen måde, men skal holde samme i god stand og hævd - Når enten en af de 2 gamle folk Henrik Henriksen eller hustru eller de begge ved døden afgå, som af bemeldte Anneksgård samlede hk., der er anslagen for 3-7-0-1 i matriklen, have i fæste både visse fag husbygning, så og 3 skp. hk. at skatte og skylde af, så skal ovennævnte Niels Christensen have den afdødes hartkornspart under sin brug til sit øvrige i fæstegivne hk., og når den efterlevende ved døden afgår, skal den anden halvpart af de 3 skp. henlægges til bemeldte hans brug uden indfæstning deraf at svare, men han skal deraf rede de kgl. skatter og den sædvanlige skyld, som er rug 3 skp., 2fdkr, 2 skp. byg skal han årlig til martine af samme hartkorn som skyld og tiende betale til husbonden og tillige overtage de bygninger, som disse gamle mennesker havde og holde dem i forsvarlig stand.

5)leverer han af den part han undertegnede dato nu får i fæste, årlig 2 læs klyne til præstegården og gøre 2 ægter hver på 3 mil med heste og vogn, når dette forlanges, i øvrigt haver han sig at rette og forholde sig efter Hans Kongelige Majestæts allernådigste love og forordninger, så vidst højstsamme ham vedkommes, og at være mig som husbonde hørig og lydig. I vidrig fald såfremt ovenbemeldte konditioner ikke efterkommes, melder Hans Majestæts allernådigste lov, at den som har benævnte gårds part i fæste i så fald skal have samme gårds part forbudt.

Dette til stadfæstelse under min hånd og mit segl.

Ølgod præstegård den 28. april 1786

Ude Haahr
Vide Esmann Ølgod præstegård den 20. juni 1802
Vide den 6. februar 1807 Esmann

Læst i Ø.N.H. Ret, den 11. februar 1807 folio 168.

Faderen Christen Pedersen, som "førhen beboede" stedet, var kendt under navnet Christen Bjerg ( -> 1757 Feb ). Han var gift med Karen Nielsdatter (1704 -> 1767 Apr ) og de fik børnene
- Niels Christensen Bjerg (1733 -> 1807 Okt ), som overtager fæstet ifølge Fæstebrev af 1786.
- Karen Christensdatter (1735 -> )
- Mette Christensdatter (1739 -> )
- Sidsel Christensdatter (1744 -> )
- Maren Christensdatter (1744 -> )

Niels Christensen Bjerg (1733 -> 1807 Okt ), der som nævnt fik overdraget fæstet, var gift med Kirsten Pedersdatter (1759 -> 1842 ). De fik børnene
- Kirsten Nielsdatter (1783 Dec 07 -> )
- Peder Nielsen (1785 -> 1871 Jul 05 ), som overtog fæstet
- Anna Nielsdatter (1788 -> )
- Zidsel Nielsdatter (1791 -> 1877 Mar 23 ), gift med Christen Lauridsen (1785 -> 1863 Feb 18 ), Topgaard
- Christen Nielsen (1793 -> )
- Karen Nielsdatter (1797 -> )

1814 udstedes fæstebrev til sønnen Peder Nielsen (1785 -> 1871 Jul 05 ), der i 1815 blev gift med Anna Margrethe Olesdatter (1789 Aug 26 -> 1869 Feb 23 ), født i Kvong. Børn:
- Niels Pedersen (1821 Jun 30 -> ), rejste til Nr. Nebel
- Kirsten Pedersdatter (1823 Feb 07 -> ), gift i 1853 med næste ejer Niels Sørensen (1821 Okt 27 -> 1869 Mar 27 )
- Anna Dorthea Pedersdatter (1825 Jan 28 -> ). Bliver gift med Christian Peder Christiansen (1815 Feb -> ), født i Tarp, Billum sogn, Ribe Amt. Hus i Mosbøl.
- Abbelone Pedersdatter (1827 Mar 11 -> 1838 Maj 13 )
- Zidsel Marie Pedersdatter (1829 Maj 20 -> ), gift 28 Sep 1858 med Jørgen Jørgensen (1820 Nov 07 -> 1893 Apr 26 ), Gaardejer i Mosbøl

1855 (læst 1869) er der skøde til Niels Sørensen (1821 Okt 27 -> 1869 Mar 27 ), født på nabogården og gift 03 Juli 1853 med datteren Kirsten Pedersdatter (1823 Feb 07 -> 1896 Jul 01 ). Børn
- Peder Nielsen (1853 Aug 11 -> 1862 Apr 29 )
- Søren Nielsen (1856 Jul 20 -> 1899 Mar 13 ), næste Ejer.
- Ane Margrethe Christiansen (1850 Maj 27 -> )

1874, d. 17. Oktober bliver Enken Kirsten Pedersdatter gift med Niels Christian Pedersen Dejgaard (1822 -> 1909 Jan 10 ), født i Vestkjær, Ølgod sogn.  Han var Enkemand efter Mette Helene Cathrine Andersdatter (1827 Maj 19 -> 1873 Maj 06 ), født på Gammelgaard, Ølgod sogn, hvor også deres 2 ældste børn blev født. De havde desuden 4 børn, som blev født i Dejgaard, Horne sogn.

1890 skøder Kirsten Pedersdatter til sønnen Søren Nielsen (1856 Jul 20 -> 1899 Mar 13 ), gift med Maren Nielsen (1858 Apr 13 -> 1899 Mar 25 ), som er født i Dejgaard, Horne sogn, og er datter til Kirstens førnævnte 2. Ægtemand. Hendes far var således gift med hendes Svigermor. Søren og Maren fik Børnene
- Niels Krog Nielsen (1882 Maj 26 -> 1968 Okt 30 ), tilbragte mange år i USA
- Kristian Dejgaard Nielsen (1883 Jul 28 -> 1889 Dec 27 )
- Kirstine Nielsen (1884 Sep 04 -> 1970 Apr 22 ), gift med Jørgen Hansen Kristensen Krog (1876 Maj 18 -> ), Tarpgaard.
- Mette Nielsen (1886 Aug 03 -> 1980 Maj 23 ), gift med Kristian Olesen Ølgaard (1877 Maj 04 -> 1975 Okt 23 ), Tarpvej 19, senere Gammelby, Esbjerg.
- Mette Helene Kathrine Nielsen (1888 Dec 16 -> ), gift med Lærer Poulsen, Hyllerslev
- Kristian Dejgaard Nielsen (1890 Okt 14 -> )
- Peder Nielsen (1892 Aug 18 -> )
- Peder Magnus Nielsen Strehle (1894 Jul 09 -> ), Sagfører i Ribe
- Aksel Nielsen Strehle (1896 Maj 14 -> ), Rektor i Horsens
- Maria Nielsen (1897 Jul 27 -> ), Gårdejer i Lindegaard
- Maren Sørine Nielsen (1899 Feb 27 -> ), Boede i Tistrup

1899 døde både Søren og Maren med 12 dages mellemrum. Børnene kom i pleje forskellige steder. Alle klarede sig senere godt.
Efter Kirstens (Sørens Mor) død blev Niels Christian (Marens Far) aftægtsmand i Janderup Degnebolig hos sønnen fra 1. ægteskab med Helene Cathrine Andersdatter,  Kirkesanger og Skolelærer Anders Mortensen Nielsen Dejgaard (1855 Okt 22 -> 1926 Dec 17 )

Gården kom på auktion og højstbydende blev Hans Friis Andersen (1870 Jan 12 -> 1950 Sep 02 ), født i Kærup, Janderup sogn, Ribe Amt, gift 1899 i Janderup med Ane Kirstine Sørensen (1873 Nov 14 -> 1934 Dec 07 ), født i Sædding, Guldager sogn, Ribe Amt, men senere flyttet til Kærup, Janderup sogn. De fik børnene
- Kirstine Margrete Andersen (1900 Jul 16 -> )
- Jens Andersen (1902 Jul 03 -> )
- Andreas Søndergaard Andersen (1905 Jul 29 -> )
- Albert Ingvard Andersen (1911 Jan 17 -> )
- Julie Birgitte Andersen (1915 Jul 30 -> )
Hans Friis var en mand, der havde sine faste meninger, og som på rolig måde tog stilling. Han drev sin gård med godt udbytte.

1939 blev datteren Julie Birgitte Andersen (1915 Jul 30 -> ) gif i Strellev med Tage Brodersen (1913 Maj 17 -> 1986 Aug 26 ), født i Kalvslund sogn, og de overtog gården. De fik børnene
- Maria Kirstine Brodersen (1941 Mar 13 -> )
- Edith Brodersen (1944 Feb 13 -> )
- Hans Brodersen (1945 Jul 23 -> )
- Esther Brodersen (1948 Jun 17 -> )
- Grethe Brodersen (1950 -> )
- Jens Brodersen (1952 -> )

 1966 svigtede Tages helbred og de flyttede til Strellev by, hvor Birgitte fortsat boede efter Tages død. Gården blev overtaget af sønnen Hans Brodersen (1945 Jul 23 -> ), gift med Gudrun Heiselberg (1950 -> ), født i Lyne sogn, datter af Arne og Anna Heiselberg. Børn
- Brian Brodersen (1975 -> )
- Kenneth Brodersen (1977 -> )
Hans har udvidet bygninger virkelig meget, og gården blev nu drevet som stort kvægbrug. Der er også tilkøbt meget jord til sammenlægning med mtk. nr. 1.

1973 blev mtk. nr. 3 købt af Kr. Ibsen
1977 mtk. 3L af Svend Andersen
1984 mtk. 2 af Marinus Graversen
1984 mtk. nr. 2C ca. 16 ha.
For de 3 førstnævnte ejendomme er landbrugspligten ophævet.
1981 mtk. nr. 5 fra Kristen Johannesens gård, men der er stadig 10 ha. til denne gård, så den er ikke nedlagt.

Denne gård har været med i omfattende jordfordeling i Moesbøl, det samlede areal blev 88 ha.

1986 Ejendomsskyld 2.450.000, grundskyld 338.400, areal 39,4 ha.

1999 Vejviser: Brodersen, Brian og Brodersen G./H.

2008 Telefonliste: Brian Midtgaard Brodersen og Trine Villumsen

Klik på et billede for at se en forstørrelse.