Moesbølgaard, Lyhnevej 87, Mosbøl {7a}


1787 er ejeren Hans Poulsen. Hos ham bor byhyrden, som er en dreng på kun 11 år.

1793 sælger enken Maren Christensen til Christen Corneliussen (1754-1830), som også ejer nabogården mtk. nr 5, Nørgaard.

1814 sælger han til svigersønnen Jacob Pedersen (1777-1822) fra Kvong, gift 1802 med datteren Kirsten Christensdatter (1781 - ). Samtidig tilbagekøber Christen Corneliussen  Nørgaard, som Jacob og Kirsten var indehavere af 1801-1814.

1822 bliver Kirsten Christensdatter enke og sælger til Ole Severin Vestesen (1791-1861) fra Adsbøl. De bliver gift i 1823.

1833 overtager Kirstens søn fra første ægteskab Peder Jacobsen (1802 - ), gift samme år med Catrine Marie Pedersdatter (1801-) fra Horne. Hun var pottemager. Kirsten og  Ole Severin, som er Peders stedfar, bliver på gården som aftægtsfolk.

1861 skøde til Anders Mortensen, og familien P. Jacobsen rejser derefter til Kvon.

1866 skøde til næste ejer Peder Jessen (1819-) fra Rødding, gift med Ane Johansen (1834-) fra Hemmet. De havde ingen børn.

1903 bliver næste ejer Gjøde Mikkelsen (1868-1957), gift med Kirsten Marie Jensen (1877-1955), begge fra Ølgod. Børn: Thomas (1903-), rejste til Amerika, Kristen (1904-), Gårdejer i Mejlvang, Åge (1906-), Karen (1908-), Svend (1913-), Gunnar (1913-).

1918 sælger Gjøde, og gården handles 3 gange af såkaldte gårdslagtere,men de sælger samme år til Anders Jensen, som vist kom fra Holstebroegnen.

1923 flytter han til Blåhøj og sælger til Jens Sørensen fra Hyllerslev, som bliver gift med Anna, hun er fra Janderup. Børn:
- Gerda Sørensen, gift med Niels Alkjærsig (1921-) fra Tistrup
- Egon, gårdejer i Vestkjær (billedet)
- Jacob, Gårdejer i Vestkjær
- Karen, bankassistent.

1946 køber bliver næste ejer Sigurd Thomsen (1898-) fra Borris, født i Nøvling, gift med Helga Faurby fra Sdr. Lem. Børn:
- Esther (1925-), gift med Kristen Rabjerg, Borris
- Holger (1939-)
Den tidligere ejer købte i 1947 gården Tinghøjvej 10 i Vestkjær.

1958 flyttede familien igen til Borris og solgte til Jørgen Tønder, gift med Ingrid Jørgensen, datter af Kirstine og Peder Jørgensen fra nabogården.

1963 solgte de gården til Laurids Gravesen (1932-), søn af Johanne og Anders Gravesen i Moesbøl. Laurids er ugift og klarer selv en god bedrift og lever med i, hvad der foregår i sognet.
Ved jordfordelingen 10 tdr. land til gården fra mtk. nr. 6, og 12 tdr. land til gården fra mtk. nr 5.

1986 Ejendomsskyld 850.000, grundskyld 198.300 og areal 21,1 ha.

Folketællinger (1787 -1906)


Egon Sørensen
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Christen Corneliussen (1754-1830) er bror til min TipTipOldefar Niels Corneliussen (1744 - 1821 ) Tarpgaard.

Christens datter Kirsten Christensdatters (1781 - ) 2. ægtemand Ole Severin Vestesen (1791 - 1861) er Oldebarn til min Tip4Oldefar Mads Hansen Smed (16?? - 1742)