Moesbølsig, Lyhnevej 70, Moesbøl {8f} (2 billeder)  - Folketællinger (1787-1916)

Et Sig er en betegnelse for et sted, hvor vandet samler sig, sådan var det her i gammel tid. Den vej, der gik fra det vestligste Kjærgaard til vejen i Moesbøl, var vanskelig at færdes på, da der gik en vandstrøm nordvest om gården.

1781 gør Jens Nielsen i Moesbøl vitterligt at have solgt til Mads Jensen fra teglgården i Sækbæk et ham tilhørende påboende sted i Moesbøl, som han ved skøde af 4. juni 1781 fra Christen Jensen ved Strellev kirke har bekommet for stående for htk. 0-4-0-1 købesum 90 rigsdaler.

1786 har Anders Sørensen Friis (1746 -> 1828 ) i Moesbøl skøde. Han var gift med Kirsten Hansdatter (1747 -> 1825 ). Børn:
- Hans Andersen (1769 -> )
- Appelone Marie Andersdatter (1773 -> 1795 Jan 11 )
- Søren Andersen (1774 -> )
- Poul Andersen (1778 -> )
- Pernille Andersdatter (1780 -> )
- Barbara Andersdatter (1783 -> )
- Peder Andersen (1785 -> 1793 Feb 10 )

1793 skøder han til Niels Christensen af Stochbjerghus i Varde sogn.

1798 sælger Niels Christensen til Anders Christensen (1763 -> ) fra Tjæreborg gift med Karen Hansdatter (1761 -> ), de havde en søn Hans Christian Andersen (1800 Jun 22 -> )

1820 sælger Anders Christensen til Christen Thomsen (1759 -> 1823 Aug 08 ) gift med Maren Lauridsdatter (1758 -> 1840 Feb 11 ).
Samme år sælger han til sønnen Laurids Christensen (1794 -> 1833 Apr 04 ), gift i Lyne 1818 Apr 11 med Karen Kirstine Jensdatter (1792 -> 1868 Sep 16 ). Børn:
- Christen Lauridsen (1819 Jan 13 -> )
- Maren Catrine Lauritsdatter (1822 Dec 07 -> )

1825 skøde til næste ejer Christen Christensen fra Aasted i Kvong.

1833 sælger han til Christen Christensen (1802 Aug 15 -> 1861 ), født Glibstrup, Lyne sogn, Ringkøbing Amt. Han blev gift med Karen Pedersdatter (1795 -> 1878 ), født i Lyne sogn. De havde boet på Gaarden Geil i Glibstrup, hvor de fik sønnerne
- Christian Christensen (1825 Jul 17 -> )
- Peder Christensen (1827 Jan 20 -> )
I Moesbøl fik de en datter Johanne Marie Kristensen (1836 Maj 29 -> ), som 1864 Okt 30 bliver gift med Søren Nissen (1836 Okt 03 -> ) fra Topgaard.

1836 går ejendommen på auktion og bliver solgt til broderen Peder Christensen (1789 Jul 01 -> ) jfr. skøde af 1837.

1839 sælger han til Christen Hansen (1809 Apr 03 -> ) fra Hundstoft, født Frøstrupmark, Lunde sogn, Ribe Amt, gift med Zidsel Andersdatter (1816 -> ), født Lunde sogn. Børn
- Anders Christensen (1839 Nov 23 -> ), født Moesbøl Siig
- Hans Christensen (1841 -> )
- Gjertrud Marie Christensen (1843 Sep 25 -> ), født Frøstrupmark, hvor familen flyttede til.

1842 sælger Christen Hansen til Peder Christian Pedersen (1776 Okt 06 -> 1851 Mar 24 ), født Nørtarp, Strellev sogn.
Han sælger samme år og bliver aftægtsmand hos den nye indehaver Søren Pedersen (1806 -> 1891 Feb 11 ) fra Hoptrup sogn, født i Lunde sogn, Ribe Amt. Han blev i 1834 gift med Karen Frederiksdatter (1809 -> 1845 Maj 16 ), født i Tyrstrup sogn, Haderslev Amt. Børn:
- Niels Peder Sørensen (1835 -> )
- Johanna Cathrina Sørensen (1837 -> )
- Jacob Frederik Sørensen (1839 -> )
- Hans Kristian Pedersen (1841 Okt 06 -> 1906 )
 

Sønnen Hans Kristian Pedersen (1841 Okt 06 -> 1906 ) blev gift med Mette Kirstina Kliver (1839 Feb 19 -> ), født i Hoptrup. (Han er anført som Huusfader, 28 år, ved Folketælling 1870. Årstallet for overtagelsen fremgår ikke af bogen). Børn:
- Jørgen Pedersen (1864 Apr 03 -> )
- Søren Pedersen (1866 Okt 02 -> )
- Karl Marinus Pedersen (1869 Jul 24 -> )
- Johan Kristian Pedersen (1871 Dec 04 -> )
- Anne Maria Pedersen (1873 Okt 27 -> )
- Thomas Hansen Pedersen (1875 Sep 15 -> 1958 Maj 20 )
Mette Kliver var efter hvad der blev fortalt en personlighed, hun underviste selv sine børn, kun de sidste år af den undervisningspligtige alder, gik de i skole, og de stod fuldt ud mål med de øvrige børn. Sønnen Karl havde smede værksted ved gården en tid, men flytter 1895 til Adsbølvej 5.

1906 sælger Hans Chr. Pedersens enke Mette Kliver gården til Anders Jensen (1863 Mar 22 -> 1938 Sep 11 ), født Lembjerg Mark, Sønder Lem sogn, Ringkøbing Amt, gift med Mariane Jespersen (1861 Dec 23 -> 1937 Nov 28 ), født Karsbek, Sønder Lem sogn. Familien boede forinden i Langmarken, Østerby, Rindum sogn, Ringkøbing Amt, hvor de fik børnene
- Jane Kristine Jensen (1895 Jul 16 -> 1939 Nov 29 ), g.m. Christian Richardt Henriksen (1894 Feb 07 -> 1957 Dec 19 ), Strellev.
- Arne Jesper Aarup Jensen (1897 Okt 23 -> )
- Anna Karoline Jensen (1903 Okt 31 -> )
Hele gården blev bygget om i Anders Jensens tid.

1938 overtager den da ugifte søn  Arne Jesper Aarup Jensen (1897 Okt 23 -> ).

1947 flytter Arne til Videbæk os sælger til svogeren Ingemann Kristensen (1903 Sep 03 -> 1985 ), født Uhe Mark, Ringive sogn, Vejle Amt, gift med søsteren Anna Karoline Jensen (1903 Okt 31 -> ). De havde 1925-1947 ejendommen Baunshøjvej nr. 3. Børn:
- Gunnar Kristensen (1925 -> )
- Marie Kristensen (1927 -> )
- Åge Kristensen (1928 -> )
- Elly Kristensen (1933 -> )
- Benny Kristensen (1947 -> )

1969 flyttede Anna og Ingemann til Ølgod. Gården blev solgt til Leif Sørensen, Strellevvej 9 i Lyne, den blev nedlagt og bygningerne ejes af Villy Christensen (1948-) gift med Kathrine Nielsen (1946-). De har drengene Johnny og Jimmy.

1999/2008 Vejviser/Telefonliste:  Kjeld Bernstorff Hansen

Klik på et billede for at se en forstørrelse.