Bakkegaard, Lyhnevej, Moesbøl {4a} - (4 billeder)  -  Folketællinger (1787-1916)

Sælges af Oberstløjtnant de Brahe til Peder Christensen (Stauskjær) (1708 -> 1800 ), gift 1739 med Anna Lasdatter (1718 -> 1803 ). Børn
-
Søren Pedersen (1750 -> 1832 )
- Kirsten Pedersdatter (1753 -> 1754 Dec )
-
Kirsten Pedersdatter (1757 -> 1842 )

1781 sælger han til sønnen Søren Pedersen (1750 -> 1832 ), gift med Sidsel Christensdatter (1740 -> ). Gården er da htk. nr. 2-3-3-0.
De fik 1 barn, datteren
Anne Sørensdatter (1783 -> 1795 Okt )

1802 køber Anna Madsdatter () fra Thybjerg på Frøstrup Hede, gift med Hans Christensen ().

1805 får sønnen Mads Hansen (Rotbøl) ()  skøde. Hans første ægteskab er med Karen Hansdatter (1774 -> 1809), og det andet med Kirsten Nielsen

1824 sælger Mads gården til den da 73 år gamle Niels Pedersen (Krog) (1751 -> 1830 Mar 27 ) fra Tarpvej nr. 16, søn af Peder Nielsen (1719 -> 1777 ) og Dorthe Pedersdatter (1720 -> 1802 Apr ).  Hans er først gift med Anne Marie Pedersdatter (1756 Dec 24 -> 1802 Jan 22 ), dernæst i 1802 med Birthe Pedersdatter (1769 -> ), født i Borris..

Niels Pedersen (Krog) (1750 -> 1830 Mar 27 )  er stamfader til alle i Strellev og omliggende sogne, der har Krog til efternavn eller mellemnavn.

Gården i Tarp overtages af datteren Anna Nielsdatter (1802 -> ) og svigersønnen Niels Vestesen (1795 -> 1830
Dansk Slægtsforskning, Fredericia:
Jeg underskrevne Mads Hansen af Moesbøl i Strelluf Sogn tilstaar herved at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skjøder og afhænder til Niels Pedersen af Nørtarp i Strelluf Sogn Hovedparcellen af min i bemt. Moesbøl ejende Gaard, hvilken Hovedparcel efter det kgl. rentekammers bevilling af 20. Marts 1824 er udskildt fra Gaardens øvrige Ejendomme og staar for Hartkorn 2. Td. Da Kiøberen har betalt mig den accorderede Kiøbesum 288 Rdlr. rede Sølv siger to hundrede otte og Firsindstyve Rigsbankdaler rede Sølv, saa skal bemt. Gaard med Husbygning, ejendomme, Avl og Afgrøde, saaledes som det nu findes, tilhøre ham med fuldkommen Ejendomsret tilligemed Gaardens Anpart i Strelluf Sogns Kirkes Korn- og Kvæg-Tiende og hvorfor jeg er hans Hjemmelsmand efter Loven. Herved erindres, at Kiøberen bør opfylde den med Søren Pedersen den 17. Juni 1802, tinglæst 2.Febr. 1803 oprettede Aftægts Contrakt i alle Maader, uden nogen Forbindelse for mig eller Arvinger i Fremtiden. Om denne Handel har ikke været oprettet noget Skrivtligt i nogen Henseende.
Til Bekræftelse under min Haand og Vitterlighedsmædn.Skrevet i Varde, d. 21. Juni 1824. Mads Hansen med ført Pen.

1830 sælger enken Birthe Pedersdatter (1769 -> ),til sønnen Søren Nielsen (1797 -> 1873 Dec 02 ), gift med Maren Nielsdatter (1798 Jun 07 -> 1874 Dec 29 ), født i Hesselho, Tistrup sogn, Ribe Amt. Enken køber selv Krogsminde, Tarpvej 15, som hun i 1835 sælger til sønnen Christen Nielsen Krog (1807 -> ). Derved har familien "sat sig på" tre gårde. Et usædvanligt initiativ har præget denne slægt, hvilket ses ved studie af slægtens videre forløb.
Ifølge Dansk Slægtsforskning, Fredericia sker overtagelsen allerede 24. Juni 1826:
Skøde på Bakkegaarden tinglæst i Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol: Underskrevne Niels Pedersen af Moesbøl i Strellev Sogn tilstaar herved, at have solgt, ligesom jeg herved sælger og skøder og afhænder til min Søn Søren Nielsen min i Moesbøl By ejende Gaard efter lovlig tinglæst Skøde af 21. Junie 1824, som er en Hovedparcel i følge det konelige Rentekammers Bevilling af 20. Marts 1824 staaende for 2. Td. Da Køberen har betalt mig den akorderede Købesum 200 Rbd. Sølv, så skal bemeldte Gaard med Husbygninger og Ejendomme, Avl og Afgrøde, saaledes som det nu findes, tilhøre ham og Arvinger med fuldkommen Ejendomsret tillige med Gaardens Anpart i Strellev Sogns Kirke, Korn og Kvæg Tiende, hvorfor jeg er hans Hjemmelsmand efter Loven. Herved erindres, at Køberen skal opfylde den med Søren Pedersen d. 17. Juni 1802 tinglæst de. 2. Februar 1803 oprettede Aftægts Contrakt i alle Maader, uden nogen Forbindels for mig eller Arvinger i Fremtiden.
Om denne Handel har intet skriftlig været oprettet. Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af underskrevne Vidner.
Moesbøl, d. 24. Juni 1826. Niels Pedersen. Vidern: J. Brink. Just Lauridsen.
Dansk Slægtsforskning, Fredericia: I Skifteprotokollen for Nørre Horne Herred ses indført følgende:
Aar 1830 d. 31. Marts indfandt undertegnede Skifteforvalter med Vidner Jens Brink og Niels Westesen sig i Stervboet efter afdøde Aftægtsmand Niels Pedersen Nørtarp i Strelluf for at registrere og vurdere Boet der efter Aftægt anslaaet af 14. Februar 1824 skulde deles imellem Børnene Christen, 23 Aar, Niels Peter, 18 Aar gl. og Anne Margrethe, ugivt, men de hele Efterladenskaber bestod i en gl. Kiste og to Lag gl. Klæder, der neppe kunde vurderes til 2 Rdlr. og Arvingerne var enige om at dele dette indbyrdes imellem sig, overlod Skifteforvalteren dem hermed Boet til fri Raadighed, uden Beregnelse af nogensomhlst Afgift.
Hertz. Birtha Pederdatter. Christen Nielsen. Niels Peder. Som Værge for Anne Margrethe Søren Nielsen.

1866 bliver næste ejer sønnen Niels Peder (Krogh) Sørensen (1828 Aug 16 -> 1920 Jan 31 ), gift 1860 med Ane Jensdatter (1833 Nov 22 -> 1906 Jul 04 ), født i Hauge, Tistrup sogn, Ribe Amt. Niels (kaldet Krog) var en umådelig arbejdsom mand helt op i sin høje alderdom.

1901 er næste ejer sønnen Niels Christian Nielsen (1872 Apr 08 -> 1963 Jun 20 ) gift 1906 med Dorthea Madsen (1877 Aug 30 -> 1950 Apr 18 ), født i Næsbjerg.
Gården lå indtil 1909, hvor huset Moesbølvej 2 senere ligger, der er en del af det gamle stuehus, og der blev så bygget en helt ny gård på bakken.

1942 overtog sønnen Søren Søndergaard Nielsen (1909 Apr 06 -> ) gården. Niels og Dorthea flyttede til Strellev by, hvor de havde nogle gode år, indtil Dorthea døde, hvorefter Niels flyttede tilbage til gården. 1946 blev Søren gift med Marie Henriksen (1920 -> ), født i Lindbjerg. Børn:
-
Sonja Krog Nielsen (1948 -> )
- Niels Kristen Krog Nielsen (1952 -> )
- Meta Krog Nielsen (1952 -> )

1986: Ejendomsskyld 1.500.000, Grundskyld 336.500, Areal 35,3 ha.

1999/2008 Vejviser/Telefonliste:  Brian Midtgaard Brodersen

Klik på et billede for at se en forstørrelse.