Kølborggård, Bjalderupvej 4, Adsbøl {2a}


1742 sælger Jørgen Pedersen Holm, der er først kendte ejer, til Jens Damgård til Frøstrupgård.

1743 Apr 20 købte Christen Madsen (17??-1785) sin påboende gård i Adsbøl med et hartkorn på 4-3-2-0 (mart. nr.2 i Adsbøl) for 244 rigbanksdaler af sin svoger Søren Christensen fra Glipstrup i Lyne sogn (Kilde: Simba)

1776 overtager sønnen Vedste Christensen (1751 - 1826), gift 1778 i Lyhne med Maren Pedersdatter (1756-1796).

1810 bliver næste ejer svigersønnen Thomas Larsen (1779-1833), gift 1810 med Elleds Vestesdatter (1780-1835), købesum 695 rdl. + aftægt.

1834 sælger Thomas Larsens enke til svigersønnen Jørgen Hansen (1801-1867), gift med Gyrithe Maria Thomasdatter (1813-)

1866 skøde til svigersønnen Niels Kristensen Krog (1841-1904), gift med Elleds Cathrine Jørgensen (1835-1877). Han bliver gift anden gang med Ane Hermansen, født 1859 i Ansager. Efter Niels død 1904 har hun gården indtil 1917.

1917 overtager datteren Karen Kristensen Krog (1885 Oct 17 - ) og sønnen Ejnar Kristensen Krog (1891 - ), som beholder gården de næste 3 år.

1920 bliver næste ejer Cramer Alkjærsig (1893 - 1986 ) f. i Tistrup, gift 1920 med Anna Nielsen Vestergård (1896 - )  fra Stauning.

1961 flyttede Anna og Cramer til et nybygget hus i Strellev by, og gården overtages af sønnen Kristen Cramer Alkjærsig (1936-) gift med Frida Øllgaard (1939-), datter af Ane Kirstine Jensen og  Johannes Olesen Øllgaard Tarp.

1963 sælger de efter at denne familie har haft gården i godt 40 år til næste ejer Egon Møberg fra Gørding gift med Gunhild Smith fra Rødding: Børn:
Kurt Møberg (1963-), Jan (1966-), Tina (1975-)
I denne ejers tid bliver gården yderligere udvidet og udbygget og har nu stort kvæghold.

1987 bliver ny ejer Paul Noll. Familien.

1988 rejser  familien, der var fra Frankfurt, igen til Tyskland, og sælger til Jürgen Winkels og Heike Winkels fra Køln. De har barnet Julian.

1986: Ejenskomsskyld 2.250.000 grundsk. 457.100, areal 41,4 ha.

Senere ejere er Jørn og Solveig Thomsen

Folketællinger (1834 -1906)


Anna (Vestergaard) Nielsen, Jenny (Sys) Alkjærsig, Kirsten Alkjærsig, Niels Alkjærsig, Hans Cramer Jensen Alkjærsig

Niels Alkjærsig

Krista Alkjærsig
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Den første omtalte ejer Peder Madsen (1710 - 1778 ) er Storebror til min Tip3OldeFar Jens Madsen (1715 - 1785 ), Adsbølgaard