Mariesminde, Bjalderupvej 2, Adsbøl {3a}

Først kendte ejer er Joachim Bloch, den ene halvdel, den anden halvdel af gården beboes af Jeppe Larsen, den slags ejerforhold var ret almindelige tidligere, hvordan det så end fungerede htk. er 4-0-3-2.

Herredsskriver udi Øster og Nør. herreder under Lundenæst amt, Joachim Jacobsen Bloch 1705-1765 gmd. i Adsbøl, Birgitte Nielsdatter 1754 gift med ovennævnte 1.g.

Marie Clausdatter Bejer 1704-1764 gift med ovennævnte 2.g.

Børn:
 Birthe Johanne 1744-1764
Tvillinger Jacob Christian og Mette Margrete (døbt 31. Mar 1748), begge døde samme år.
Jacob Christian 1750

Marie Clausdatter Bejer var tidligere gift med herredsfoged Christian Nissen Fisker, der døde 1740. Der har nok været en slem smitte, for i 1765 er begge familier døde.

Næste ejer er Jens Jensen i Skodsbøl.

1776 skøder han til Iver Christensen af Vittarp.
Næste ejer er Morten Sørensen, Forsom, der tidligere har boet i Adsbøl. Måske er det ham, vi ofte træffer ved handler. Morten Sørensen, Kjærgård kaldet.

1782 sælger han til Laurids Jensen af Malle (1757-1840) htk. er 4-0-1-2. Købesum 550 rdl.
Gift med Kirsten Christensen 1762-1839. Børn:
Christen Lauridsen (1785-), Gift 1.g. 1814 i Borris. 2. gg. her. Grd. Katrebel
Jens Lauridsen (1788), Gift 1817 i Thorstrup. gmd. der.
Anne Lauridsdatter (1792-1840), Gift 1814 med Johannes Jensen (1788-1865) (grd. Katrebel) 
Niels Lauridsen (1797-1814), Gmd. i Adsbøl.
Inger Marie Lauridsdatter (1794-), Gift 1817 med Niels Christensen, Faster
Ane Marie Lauridsdatter (1804-1834)

1827 er næste ejer sønnen Niels Lauridsen, Gift med Birthe Marie Christensen (1801-1853). Børn:
Kirsten Nielsen (1829-), Gift 1853 m. Niels Josiassen, død i Outrup
Ane Marie Nielsen (1836-)
Laurids Nielsen (1838-), Gmd. i Leervad
Jens Peder Nielsen (1841-)

1854 holder herredsfoged Lund auktion over dødsboet efter afdøde Niels Lauridsen og hustru htk. er da 5-0-1-1
Gmd. Jens Henriksen fra Stauning blev højstbydende med 5.700 rdl. og omkostninger, men han overlod den til Hans Sørensen af Kirkegård i Hanning.

1854 rejste Hans Sørensen til Velling og sælger for 10.000 rdl rigsmønt, en stor sum dengang. Køberen er:
Jørgen Frederik Riis (1815-1868). Han kom fra Skodborg. Gift med Inger Marie Bech (1825-). Børn:
Mette Kirstine Riis (1852-), Gift med Andreas P. Hansen (f.1849 i Sønderjylland). Bopæl: Teglbrændergaarden, Adsbøl 3.g.
Andreas Christian Riis (1854-1866)
Mette Marie (1856-)
Jacobus (1857-). Boede i Tarp og Bejsnap.
Inger Marie Bech bliver gift 2. gang 1869 m. Hans Jensen (f. 1832 Magleby Langeland). Han er bror til Lærer Christen Jensen her, de havde ingen børn.

Gården lå tidligere et godt stykke nor for Adsbølvejen, men flyttede til sin nuværende plads omkring 1875, der var da på gården en del produktion af teglsten. Der er omkring 1875 udstykke 3 parceller fra gården til nye brug.

1899 er der skøde til Søren Lauridsen (1874-1950 - f. i Horne), gift med Ane Margrethe Hansen (1871-1951 - f. i Jels - datterdatter af tidligere ejer)
Barn: Johanne Marie Lauridsen (1903 - 1972)
Søren Lauridsen døde 1950. Ane døde 1950.

1933 overtages gården af svigersønnen Hans Mølby (1900-1989 - f.  i Ansager), Gift 1928 med datteren Marie Lauridsen (f. 1903). Børn:
Martin Mølby (1929), Agnete (1931), Else (1933), Ester (1935), Søren (1936), Gerda (1937), Kaj (1939), Harry (1942), Holger (1944), Inger (1945)

Omkring 1930 blev der drevet betydelig hønseri og tilligemed udrugning af kyllinger. Hans Mølby byggede også en del bl.a. ny ladebygning.
Marie døde 1972. Hans boede til sin død 1989 på gården.

1967 blev gården overtaget af sønnen Søren Mølby. Han er ugift og klarer selv i det væsentlige den store bedrift.

1986: Ejendomsskyld 1.350.000, Grundskyld. 461.000, Areal 37,9 ha.

Folketællinger (1787 -1906)

Billeder: Familiemedlemmer foran Mariesminde, Søren Lauridsen, Ane Margrethe Hansen, Johanne Marie Lauridsen, Hans Mølby, Johanne Marie Lauridsen, Martin Mølby, Martin Mølby, Johanne Marie Lauridsen, Farmor, Ane Margrethe Hansen, Hans Mølby med familie

Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Jeg mente ikke, der var nogen forbindelse. Den blev egentlig kun taget med i et forsøg på at hjælpe en slægtsforsker, som havde efterlyst oplysninger om herredsskriver Joachim Jacobsen Bloch (1705-1765).
Dog fandt jeg derved ud af, at Laurids Jensen af Malles (1757-1840) datter Anne Lauridsdatter (1792-1840) i 1814 gift med indehaver af Amstelborg, Johannes Jensen (1788-1865), som er storebror til min TipOldemor Bodil Kirstine Jensdatter (1790-1847 Jun 26), gift med Jens Christensen (1786 - 1867 ), Adsbølgaard , og datter af den berømte Kaptajn Jens Sørensen (1733 Dec 11- 1817 Nov 14) og Kirsten Hansdatter (1759 - 1817 Apr 24)