Ellegaard, Adsbølvej 54, Adsbøl {4c}


 

1858 sælger Kristen Jensen (1817 Jan 08 -> 1882 Jun 12 ) til Søren Peder Sørensen (1825 Mar 16 -> 1920 Apr 18 ), parcel 4c af htk. 0-2-0-2½. Parcellen bebygges inden 2 år. Skødet er tinglyst 1863, da er den bebygget, købesum 900 rdl. 
Søren Peder er født i Moesbøl (nu Lyhnevej 64), søn af Søren Nielsen (1797 -> 1873 Dec 02 ) og Maren Nielsdatter (1798 Jun 07 -> 1874 Dec 29 ), og gift med Christen Jensens kusine Birgitte Lauridsdatter (1834 Dec 19 -> 1923 Maj ). født på Vestergaard, Adsbølvej 32, Adsbøl {8g}, datter af Laurids Christensen (1803 Sep 30 -> 1884 ) og Maren Christensdatter (1803 -> 1887 )

Parret begyndte helt på bar bund, men udførte et umådeligt arbejde med opdyrkning og udbygning af ejendommen og fik en anseelig gård ud af det. Børn:
- Maren Sørensen (1858 Nov 24 -> )
- Maren Christine Sørensen (1860 Sep 24 -> ), g.m. Hans Peder Jensen (1860 Feb 11 -> ), f. Hesselho, Tistrup sogn, Ribe Amt
- Ane Marie Sørensen (1862 Nov 22 -> 1940 Feb 13 ), g.m. Mathias Madsen Olander (1868 Feb 26 -> 1940 Feb 13 ), f. Bygholm, Adsbøl
- Søren Nielsen Sørensen (1864 Dec 12 -> ). Husmand i Malle, Horne sogn, derefter Gaardejer, Bendixminde, Sønder Lovrup, Gørding sogn, Ribe Amt
- Laurids Marius (Sandholt) Sørensen (1866 Dec 22 -> 1953 Nov 19 ), blev plejebarn på Adsbølgaard. Gaardejer Sandholt. Flyttede til Andrup, Skads sogn, Ribe Amt
- Niels Sørensen (1869 Okt 16 -> 1951 Okt 11 ) - Næste ejer.
- Kristian Peder Sørensen (1873 Jan 19 -> )
- Hans Peder Sørensen (1875 Mar 08 -> 1954 Sep 21 ). Gaardejer Heager pr. Nordenskov

1897 bliver næste ejer sønnen Niels Sørensen (1869 Okt 16 -> 1951 Okt 11 ), gift med Mette Kathrine Holt Jensen (1876 Maj 17 -> 1943 Jan 08 ), f. i Rind sogn. Niels var sognerådsformand i en årrække og tog iøvrigt meget del i sognets foretagender.  Børn:
- Birgitta Sørensen (1901 Aug 20 -> )
- Søren Peder Sørensen (1903 Apr 21 -> )
- Kristian Holt Sørensen (1905 Jan 03 -> 1972 Jul 01 ) - Næste ejer.
- Sigrid Holt Sørensen (1907 Dec 08 -> )
- Gunnar Ellegaard Sørensen (1909 Maj 20 -> )

1929 flyttede Niels og Mette Kathrine til Strellev by og gården overtages af sønnen Kresten Holt Sørensen (1905 Jan 03 -> 1972 Jul 01 ), gift 1929 med Karen Holt Pedersen (1905 Apr 27 -> 1987 Aug 08 ), datter af Thea og Kjeld Pedersen, Bredho.
Kresten var en dygtig landmand, avlsbygningerne blev fornyede og gårdens area udvidet, men udadtil blev han en meget kendt opdrætter af sortbroget dansk malkerace. Han var i en årrække formand for landboforeningen her, og andre landboforeninger kom ofte på besøg for at se hans bedrift. Børn:
- Niels Holt Sørensen (1932 Jan 23 -> )
- Kjeld Holt Sørensen (1939 Aug 04 -> 1941 Jul 04 )
- Ella Holt Sørensen (1943 Apr 15 -> )

1972 er der skøde til datteren Ella Holt Sørensen (1943 Apr 15 -> ) og svigersønnen Tage Øllgaard (1936 Sep 19 -> ), søn af Johannes Olesen Øllgaard (1897 Jun 24 -> 1967 Nov 12 ) og Ane Kirstine Jensen (1903 Aug 29 -> 1988 Jul 05 ). De blev gift 1962, Tage havde før en gård i Lyhne. Børn:
- Jane Øllgaard (1963 -> )
- Hans Christian Øllgaard (1969 -> )

1985 tilkøbtes Sandholt, Adsbøl mtk. 3b, nu sammenlagt.

1986 Ejendomsvurdering 1.550.000, Grundskyld 427.000, Areal 44,7 ha

1990 solgt til Jens Kr. Sørensen i Gammelgård.

Folketællinger (1860 -1906)


Klik på et billede for at se en forstørrelse.
 


 


Tilbage til Adsbøl


Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Kristen Jensen (1817 Jan 08 -> 1882 Jun 12 ) er en bror til min Oldefar Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ), sønner af Jens Christensen (1786 Okt 15 -> 1867 Mar 21 ) og Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) Adsbølgaard