Adsbølvej 46, Adsbøl {5k} 


1753 auktionsskøde til Birgitte Kathrine Knudsen fra Østergård, der er mange auktionsskøder det år. Disse gårde har nok været fæstere under Østergård, men er købt fri fra dødsbo. Køberen her er Peder Jensen i Adsbøl.

1769 sælger Peder Jensen til Oluf Christensen (1731 -> 1815 Okt 13 ) f. i Bjerremose, Horne sogn.
Gift 1. gang 1768 med Birgitte Frandsdatter (1745 -> 1769 ), født i Gundereup.
De fik 1 barn Frands Olufsen (1769 -> 1769 ), som døde 4 uger gammel. Moderen døde ved fødslen.

Gift 2. gang 1769 i Horne med Anna Christensdatter (1736 -> 1831 ), født i Bounum, Horne sogn. Børn
- Birthe Olufsdatter (1770 -> ). Gift 1790 med Jens Hansen i Malle
- Frands Olufsen (1772 -> 1827 ), Næste ejer 1807.
- Anna Marie Olufsdatter (1776 -> ). Gift 1805 med Jens Pedersen i Tarp.
- Karen Olufsdatter (1778 -> 1778 ), som døde efter 8 dag.

1807 er der skøde til sønnen Frands Olufsen (1772 -> 1827 ), gift med Karen Nielsdatter (1781 -> 1835 ). Børn:
- Ole Frandsen (1807 -> 1889 Aug 28 ), Ejer fra 1835
- Anne Frandsdatter (1815 -> ). Gift 1833 med Peder Larsen (1802 -> ), født i Bjerremose, Horne sogn.
- Niels Frandsen (1815 -> ). Gmd. i Lyhne, gift med Abelone Jensdatter, født i Lyhne.
- Johanne Frandsdatter (1822 -> ) . Gift 1849 med Hans Christensen Hindsig ().

1827 Skifte.
1. marts mødte prokurator Hansen, Varde med vurderingsmændene Jens Brink i Strellev og Søren Jensen i Topgård i Stervboet (dødsboet) efter afdøde Frands Olesen i Adsbøl for at holde skifte mellem enken Karen Nielsdatter og børnene (som nævnt ovenfor)
Enkens lavværge var Jens Christensen i Adsbøl. Værge for børnene var Jens Pedersen i Østtarp og Jens Lauridsen, Adsbøl.
Htk. er 2-4-0-0. Til deling blev 548 rdl. 4m. 5 sk.

Skifte-Forretning efter afg. Frands Olesen, Adsbøl d. 1. marts 1827:
Sønnen Niels 92 rd. 2m. 11½ sk.
Datter Ane 45 4 5 3/4 sk.
Datter Johanne 45 rd. 4 5 3/4 sk.
Ialt 185 rd 5m. 7 sk. der bliver indestående i Stervboet, der er tinglæst 11 febr. 1807 og 12 dec. 1807 af htk. 2-4-0-0
Hver af sønnerne skal have et fyrrechatol, når de fylder 18 år. Ligeledes døtrene en ny fyrredragkiste og en god ny seng med tilbehør, samt deres bryllup efter egnens skik.

1835 Skiftebrev efter afdøde enke Karen Nielsdatter af Adsbøl sluttet 18. aug. 1835.
Gården har bygninger og ejendommen til htk. 2-4-0-0 efter skøde læst 11 febr. 1807 købesum 450 rdl. Gården blev overladt sønnen Ole Frandsen.
Læst Bølling Nr. Herred ret 12. nov. 1835
Ole Frandsen (1807 Aug 29 -> 1889 Aug 28 ) bliver gift her 1836 med Else Marie Jensdatter (1811 -> 1892 ) født i Sønderby i Stauning. Børn:
- Karen Olesen (1836 -> 1908 ), gift 1. gang 1864 med Lærer Niels Hansen Pedersen, 2. gang 1878 med Mads Kristian Nielsen (1850 -> ), Topgård, enkemand efter søsteren.
- Frands Olesen (1839 -> 1917 ). Grd. Kjærgård
- Karen Kirstine Olesen (1842 -> 1877 ). Gift med Mads Kristian Nielsen (1850 -> ), Topgård, der som enkemand ægter søsteren (se herover)
- Jens Olesen (1846 -> ). Lærer i Hauge, gift med Ellers Christensen Olesen.
- Andreas Olesen (1850 Jan 07 -> 1934 Okt 27 ), gift med Mette Kristensen (1851 Okt 15 -> 1928 Maj 28 ), født Katrebel, Strellev.

1840 skøde fra denne gård til sogneboerne htk. på denne parcel er 0-2-1-1. Det er her der vistnok allerede et par år tidligere er bygget skole.

1857 sælger Ole Frandsen gården til Kristen Jensen (1817 Jan 08 -> 1882 Jun 12 ) fra Adsbølgaard for 3000 rdl. + aftægt.
Ole Frandsen er ifølge de følgende Folketællinger 1860-1880 Aftægtsmand og Huseier i Adsbøl. I 1890 er Else Marie Enke og Logerende hos sønnen Andreas Olesen (1850 Jan 07 -> 1934 Okt 27 ) i Kjærgaard.

1857 - 1888 er jorden underlagt Adsbølgaard

1888 genopstår gården som helt nybygget (tinglæst 1891) under navnet Nyholm, da Kristen Jensens Enke  Karen Nielsdatter (1828 Jan 06 -> 1899 ) udstykker til svigersønnen Niels Nielsen (Nyholm) (1855 Mar 04 -> 1892 Jan 02 ), gift 1888 med datteren Ane (Nyholm) Kristensen (1859 Jan 11 -> 1943 Dec 25 ). htk nu kun 1-4-0-2.
Efter Niels død 1891 drev Ane gården med bestyrer til 1911. Niels og Ane fik børnene:
- Karen Nielsen Nyholm (1889 Sep 26 -> ), gift med Forstander Sigfred Munck, Vinding.
- Eline Nielsen Nyholm (1891 Feb 20 -> 1891 Mar 01 )
Desuden et plejebarn Jens Jensen (1890 Sep 03 -> )

1911 er der skøde til Hans Bertram Sommer Raunkjær (1882 Maj 13 -> 1930 Aug 26 ), søn af Jørgen Vad Thjellesen (Raunkjær) Christiansen (1856 Jul 27 -> 1917 Jul 13 ) og Nielsine (Sine) Pallesen (1848 Sep 18 -> 1899 Maj 01 ), gift med Kirstine Sørensen (1888 Nov 29 -> 1970 Feb 01 ).
Sommer Raunkjær var sognerådsformand i en årrække. Hans væremåde gjorde ham velegnet til at omgås mennesker. Efter hans død i 1930 havde Kirstine gården, indtil sønnen overtog. Børn:
- Anne Nielsine Graungaard (1913 Apr 27 -> 1999 Feb 09 ), sammen med sønnen Jens Raunkjær Graungaard (1945 Jun 01 -> 2006 Nov 17 ) udarbejdet "Æ Strelle-Sognere o dje Bøen". Hun var gift med Thorvald Graungaard (1910 Feb 17 -> 1997 Nov 16 )
- Sine (Sisse) Raunkjær (1915 Nov 28 -> 1978 Maj 23 ), gift med Kristian Legaard Nielsen (1909 Aug 28 -> 1997 Jan 31 ), født i Outrup
- Jørgen Vad Thjellesen Raunkjær (1920 Sep 27 -> 1998 Jun 04 ), næste ejer.

1946 skøde til sønnen Jørgen Vad Thjellesen Raunkjær (1920 Sep 27 -> 1998 Jun 04 ), gift 1946 med Grethe Jessen (1926 Maj 20 -> ), datter af Ejner Marius Jessen (1886 Aug 02 -> 1972 Mar 27 ) og Kirsten Marie Knudsen (1887 Jun 25 -> 1945 Aug 02 ), Vestkjær. Børn:
- Kirsten Raunkjær (1950 Maj 03 -> )
- Sommer Raunkjær (1952 -> ), gift med Karen Esrom Christensen (), født Vor Frelser sogn, København.
- Kirstine Raunkjær (1957 Jun 14 -> ), gift med [-] Laurids Christensen (), født i Outrup
- Ejner Jessen Raunkjær (1962 Jun 26 -> ), gift med Trine Klink Larsen ()

1986 køber Grete og Jørgen hus i Ølgod. Ny ejer er Villiam Rix (1953 -> ), gift med Anna Grethe Hansen (1955 -> ),  Børn:
- Peter Rix (1981 -> )
- Martin Rix (1983 -> )
- Annike Rix (1988 -> )

1986 Ejendomsskyld 910.000, Grundskyld 189.700, Areal 17,1 ha.

 Folketællinger (1787-1925)

Klik på et billede for at se en forstørrelse.   
 

 


Tilbage til Adsbøl


Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Kristen Jensen (1817 Jan 08 -> 1882 Jun 12 )  er bror til min Oldefar Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ) , sønner af Jens Christensen (1786 Okt 15 -> 1867 Mar 21 ) og Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) Adsbølgaard