Pilegaard, Adsbølvej 19, Adsbøl {6b} (4 billeder) - Folketællinger (1855-1925)


1855 udstykket fra Solbakke (tidl. Søndergaard), Adsbølvej 40, Adsbøl {6a}. Den er da vurderet til Ny Hartk. 0-2-1-1. Køber Christen Pedersen (Præst) (1820 -> 1896 ) gift med Kathrine Johnsen (1825 -> 1858 ). De havde datteren
-
Caroline Christensen (1854 Feb 20 -> )

Christen blev gift 2. gang 1859 med Hanne Marie Jensen (1826 ->  ). De flytter 1859 til Malle.

1859 bliver næste ejer broderen Hans Peder Pedersen (1827 -> 1864 ) gift med Kirsten Andersen (1834 -> ). De får børnene
- Mette Marie Hansen (1860 -> )
-
Andreas Hansen (1864 -> )

Kirsten bliver gift 2. gang 1866 med Rasmus Gregersen (1825 -> ) fra Nr. Felding, og de får børnene
- Hans Peder Rasmussen (1867 Aug 30 -> 1944 Jun 30 )
- Gregers Rasmussen (1869 -> )
- Sidsel Marie Rasmussen (1874 -> )
-
Jørgen Frederik Riis Rasmussen (1875 -> )

1905 bliver næste ejer Jens Kristian Jensen (1880 Jan 02) gift med Kirstine Marie Pedersen (1879 Okt 10)

1912 sælger han til Hans Peder Graversen (1884 Sep 11 -> ), født Harkes, Ølgod sogn, Ribe Amt, gift med Johanne Kristensen (1895 Aug 18 -> ). De fik sønnen
-
Søren Graversen (1912 Sep 21 -> ).
Familien boede senere i Roust.

1922 er der skøde til Henrik Andersen (1891 Dec 20 -> ), født Højby sogn, Odense Amt, gift i Ringkøbing 1921 Nov 20 med Marie Hansine Jacobsen (1893 Maj 12 -> ), født Nørby, Visby sogn, Tønder Amt. Familien boede forinden i Urup, Grindsted sogn, Ribe Amt, hvor de netop havde fået datteren
- Mathee Kristine Andersen (1922 Aug 28 -> ). I Adsbøl fik de sønnen
-
Johannes Sigvald Andersen (1925 Jun 29 -> )

1926 ejerskifte til Christen Carl Christensen (1901-) Tirstrup gift med Kirstine Andersen (1901-) Tistrup.

1936 flyttede til Krarup og ny ejer blev Alfred Pilgård Andersen (1913-1978) Tistrup gift 1936 med Anna Margrethe Andersen (1915-) Lunde. Alfred drev også vogmandsforretning, og under krigen tillige nogen tørveproduktion. Da Alfred døde, flyttede Anna til Ølgod.

1978 blev jorden solgt til Hans Øllgaard (1928 -> ), Adsbølgård og er nu sammenlagt med denne. Bygningerne blev senere solgt til Lisbeth og Hans Larsen, der tidligere boede Kjærgårdsvej 15.

Klik på et billede for at se en forstørrelse.