Tarp, Baunshøjvej 2 {12b}

1788 køber Morten Sørensen Kjærgård af Chresten Jepsen i Nørtap ager og eng af htk 1-2-0-0 og han opfører bygninger derpå, og sælger samme år til Jens Petersen Kjærgaard for 196 Rdl + aftægt.
Jens Petersen har også skøde fra 1873 fra Hans Christensen på htk. 1-0-0-0 så der er meget købt sammen.

Jens Petersen skøder 1788 htk 1-4-2-0 til Sognedegn Jørgen Seerup Hemmet og i 1789 til Bertel Nielsen ved mageskifte.

Bertel Nielsen rejser 1793 til Nr. Grene i Hoven og næste ejer bliver igen Morten Sørensen.
J.H. Seerups del går 1793 til Tarp mt. 13 nu, og det indgår i denne gård.

Næste ejer er Mads Petersen af Hedager, men han sælger 1809 htk 1-3-2-2 til Mads Jensen (1777-1856) fra Kirkegård i Egvad, samme år gift med Abelone Marie Nielsdatter (1785-1838) fra Tarpgård, Tarpvej 9, Tarp {2a} (1785-1838).

1846 overtager skøde til svigersønnen Jens Jensen (1821-1899) på Adsbølgård, Gift 1844 med datter Ane Kirstine Madsdatter (1817-1864)

Han sælger 1875 en parcel til Niels Christian Ankersen (1840 -) f. i Ølgod.. Det er den der får Tarp 12f, Vinggård, Baunhøjvej 1.

Han sælger gården 1878 (skøde) til Hans Christensen f. 1854 i Strellev. Gift med Kirsten Thomsen f. 1856 i Ølgod.

1889 er der skøde til Jens Christian Thomsen f. 1867 i Ølgod. Gift 1890 i Strellev med Else Marie Christiansen f. 1860 Kristiansminde, Baunhøjvej 4

1910 er der skøde til Thomas Jensen Thomsen. Gift med Mette Kirstine Nielsen f. 1885 i Vognslund.

1915 næste ejer Burcard Madsen, men han sælger allerede 1916 til Johannes Jørgensen f. 25. aug 1892 på Sjælland, død 1933. Gift med Karen Tang f. 12. feb 1888 i Lyhne, død 31. okt 1956.

1941 Afstod Karen Tang gården til Johannes Frandsen f. 1914 på Fyn. Gift med Ruth Tang Jørgensen. Ruth og Johannes var en årrække ringer og graver ved Strellev kirke.

1986 Ejendoms. 430.000, grunds. 110.300, areal 12,6 ha.

Folketællinger (1787 -1906)


Karen Tang

Johannes Jørgensen og Karen Tang

Sifred Tang Jørgensen

Johannes Frandsen og Ruth Tang Jørgensens børn: Lisbeth og Flemming

Johannes Frandsen, Ruth Tang Jørgensen og Børn: Lisbeth, Flemming, Knud, Verner

Gunnar Tang Jørgensen

Gunnar Tang Jørgensen
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Mads Jensen
(1777-1856) og  Abelone Marie Nielsdatter (1785-1838) er mine TipOldeforældre. Deres datter  Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 - 1864) og Jens Jensen (1821 May 12 - 1889 ) og  således mine Oldeforældre, forældre til MorFar Jens Jensen (1859 Mar 13 - 1923 Jul 17 ).